Locatie

De locatie van Beach Club Katwijk op het Katwijkse strand is circa 300 meter links van de Vuurtoren

bij de KBS (Katwijkse Branding Surfclub).

Boulevard Zeezijde 39, 2225 BB Katwijk

bck_locatie

Boulevard Zeezijde 39, 2225 BB Katwijk