Aanmelden Beachtennis Training

Trainingsgroep:
Dinsdag jeugdDinsdag senioren

De bijdrage van 70 euro dient direct na aanmelding overgemaakt te worden naar Beach Club Katwijk,
NL30 RABO 0108 0081 42 onder vermelding van: naam deelnemer.